SIAM CREATE : THE POWERFUL OF DESIGN

รับทำ Email Marketing

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณด้วยความรวดเร็วกับ email marketing ที่ทาง Siam Create มีบริการให้ท่าน การโฆษณาผ่านทาง email marketing ทางลูกค้าไม่ต้องวุ่นวายกับการออกแบบตัวโฆษณา ไม่ต้องวุ่นวายกับการหารายชื่อลูกค้า เพืยงแค่แจ้งรายละเอียดให้ทาง Siam Create ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเรา

EMail-icon.png

จุดเด่นของ Email Marketing

  • ท่านสามารถส่งโฆษณาของท่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการได้โดยเร็ว เป็นการเข้าถึงลูกค้าโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้ามาเห็นโฆษณาท่าน
  • ท่านสามารถใส่รายละเอียดโฆษณาและคำเชิญชวน พร้อมรูปภาพ หรือตกแต่ง email marketing ของท่านให้ดูน่าสนใจได้มากกว่าการโฆษณาแบบ banner หรือ โฆษณาใน google adwords
  • โฆษณาตรงไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยระบบคัดกรอง email list 
  • ได้ผลตอบรับที่รวดเร็ว เพราะเป็นการส่งโฆษณาไปโดยตรงตัวบุคคล

ให้ Siam Create ทำ Email marketing กันเถอะ

  • เราบริการรับออกแบบตัว email marketing ของท่านให้ดูน่าสนใจ ด้วยทีมออกแบบมืออาชีพ
  • เราวิเคราะห์และค้นหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ email marketing ของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ท่านเพียงแค่ส่งรายละเอียดโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย ที่เหลือปล่อยให้ทาง Siam Create จัดการ