SIAM CREATE : THE POWERFUL OF DESIGN

ออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์ iamstudy.com เว็บไซต์บริการเรียนต่อต่างระเทศเต็มรูปแบบ มีข้อมูลสถาบัน แนะแนวการศึกษา ตัวเว็บไซต์ประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังนี้

  • ระบบจัดการภาพสไลด์
  • ระบบจัดการเนื้อหา
  • แผนที่ Google สามารถปักหมุดได้เอง
  • ระบบจัดการสถาบันการศึกษา แบ่งหมวดหมู่ประเทศ
  • ระบบนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เก็บสถิติผู้เข้าชม
  • ระบบฟอร์มรับข้อมูลของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ

ระยะเวลาในการจัดทำเว็บไซต์ 3 เดือน ใช้ทีมงานทั้งหมด 4 ท่าน รวมลงข้อมูลทั้งเว็บไซต์ โดยลูกค้าอยากได้เว็บไซต์สีส้ม พร้อมระบบข้อมูลของสถาบันการศึกษา

สนใจออกแบบเว็บไซต์ คลิกเลย

ลิ้งเว็บไซต์ : www.iamstudy.com