SIAM CREATE : THE POWERFUL OF DESIGN

คู่มือ Concrete5 การ upload image และ file

ไฟล์ต่างๆบนเว็บไซต์จะถูกเก็บไว้ที่ File Manager สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ Dash Board หรือเข้าผ่านทาง Block ต่างๆที่มีปุ่ม Add File

หน้าตาของ File Manager

วิธีการอัพโหลดไฟล์

การอัพโหลดไฟล์สามารถอัพได้ 2 แบบ คือ แบบทีละไฟล์ กับแบบอัพที่ละหลายไฟล์พร้อมกัน

Upload File : 
ให้กดปุ่มเลือกไฟล์(browse file) บริเวณด้านบนของหน้าต่าง File Manager 
จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการในเครื่อง
กดปุ่ม Upload File เพื่อทำการอัพโหดล

Upload Multiple :
ให้กดปุ่ม Upload Multiple บริเวณขวาบน
หน้าต่าง Add Files จะถูกเปิดขึ้นมา จากนั้นให้เราคลิกที่ Add Files
ทำการเลือกไฟล์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Start Uploads ตรงมุมขวาล่าง

เมื่อระบบทำการอัพโหลดไฟล์ต่างๆเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาสรุปข้อมูลของไฟล์ที่เราอัพโหลด เช่น URL ของไฟล์ ขนาด นามสกุล ความกว้าง ความสูง ซึ่งตรงนี้เราสามารถกดดูภายหลังได้ใน Properties 
จุดที่น่าสนใจคือ Sets

วิธีที่ตั้งค่า SETS ให้ไฟล์

คือการจัดหมวดหมู่ในกับไฟล์ เช่น การสร้าง Set สำหรับ Slide, News โดยเราสามารถตั้งค่าได้หลังจากการอัพโหลดไฟล์เสร็จแล้ว โดยเลือกที่แท๊ป Sets
หรือสามารถกำหนดได้โดยคลิกซ้ายที่ไฟล์ในหน้าต่าง File Manager

หากมี Set อยู่แล้ว ในหน้าต่างจะทำการลิส set ให้เราติ้กเครื่องหมายถูกไว้ที่ set ที่เราต้องการ
หรือสามารถ Add to New Set เพื่อทำการสร้าง Set ใหม่
(ในหนึ่งไฟล์สามารถกำหนด Set ได้มากกว่าหนึ่ง)

การค้นหาไฟล์

บริเวณด้านบนของหน้าต่าง File Manager จะมีช่องให้ค้นหาไฟล์ต่างๆอยู่ โดยแต่ละช่องมีหน้าที่ดังนี้
Keywords : จะค้นหาในส่วนของ Title Files
In Set(s) : ค้นหาจาก Set ที่ไฟล์อยู่ สามารถเลือกได้หลาย Set แต่ไฟล์ที่จะแสดงผลคือไฟล์ที่อยู่ใน Set เท่านั้น เช่น เราเลือก Set ทั้งหมด 3 set ไฟล์ที่จะแสดงผลจะต้องถูกติ้กใน set ทั้ง 3
Per Page : จำนวนไฟล์ที่จะแสดงต่อหน้า

นอกจากนี้เรายังค้นหาแบบ Advanced Search บริเวณด้านขวาบน เมื่อกดมาจะมีให้เราเลือกการค้นหาเพิ่มเติม เช่น ค้นหาจากประเภทไฟล์ จากความกว้างความสูง วันที่ทำการอัพโหลดไฟล์

การจัดการกับไฟล์ต่างๆ

เราสามารถจัดการไฟล์ต่างๆใน File Manager ได้สองแบบ คือแบบที่ละไฟล์และแบบกลุ่ม

การจัดการไฟล์แบบที่ละไฟล์ ให้ทำการคลิกซ้ายที่ไฟล์จะขึ้นเมนูต่าๆงในการจัดการไฟล์นั้นๆ

การจัดการไฟล์และแบบกลุ่ม ให้ทำการติ๊กถูกตรงหน้าไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นให้เลือกดรอปดาวด้านบน(** With Selected) จะมีเมนูที่เราต้องใช้งานกับไฟล์ที่เราเลือก

Siam Create คู่มือ Concrete5 : การ upload image และ file ต่างๆ
รับออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ด้วย Concrete5 คู่มือการใช้งาน Concrete5