SIAM CREATE : THE POWERFUL OF DESIGN

Responsive Website คืออะไร

what-is-responsive-web-design.jpg

ยุคสมัยนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่ามือถือสมาทโฟนเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบันไปแล้ว ทำได้การเชริทหาข้อมูลหรือช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ก็ทำได้ง่านและสะดวกขึ้นด้วยมือถือสมาทโฟน ดังนั้นจึงมีการพัฒนา Responsive Web Design ซึ่งเป็นแนวการคิดออกแบบ web layout ให้สามารถนำเสนอ content ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งาน Mobile Device อย่าง Tablet และ Smartphone ไม่ว่าหน้าจอเราจะขนาดไหนหน้าตาของเว็ปก็จะปรับขนาดให้พอดีโดยอัตโนมัติ ทำให้อ่านงาน สบายตา เนื้อหาไม่ตกหล่น ไม่ต้องมาคอยใช้นิ้วซูมขยายอีกต่อไป พร้อมกับนำเสนอข้อมูลบนเว็ปได้อย่างครบถ้วน ซึ่งถ้าเป็นเว็ปๆเก่าๆจะไม่มีระบบ Responsive Web Design มารองรับ ดังนั้นหากท่านใดสนใจทำเว็ปไซค์เป็นของตัวเองก็ควรศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อเว็บได้อย่างเหมาะสมและทันต่อยุคสมัย