SIAM CREATE : THE POWERFUL OF DESIGN

4 ข้อแนะนำในการทำส่วนท้ายของเว็บไซต์ให้ทันสมัย

4-things-for-website-design.jpg

ในการออกแบบเว็บไซต์บางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆ บางจุดก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เช่นท้ายกระดาษเว็บไซต์  ถ้าเป็นนักออกแบบเว็บรุ่นก่อนๆ คงจะไม่ให้ความสำคัญกับส่วนท้ายกระดาษนี้เลย แต่ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะใส่ข้อความที่ User กำลังมองหา เช่นที่อยู่,เบอร์ติดต่อ,ลิ้งค์ไปยังหน้าต่าง เป็นต้น ดังนั้นเราควรทำส่วนท้ายกระดาษให้ดูดีได้ดังนี้

  1. ส่วนท้ายกระดาษที่มองง่ายและให้ข้อมูล การออกแบบท้ายกระดาษอย่างสร้างสรรค์จะช่วยดงดูดและสร้างความประทับใจให้มีผู้เข้าชมเพิ่ม
  2. แผนผังในท้ายกระดาษ  เว็บที่มีไซต์ที่มี site map ช่วยในการค้นหา จะทำให้ผู้ที่เข้าชมเว็บของเรารู้สึกสะดวกสบาย ง่ายต่อการค้นหามากขึ้น หรือใช้ส่วนท้ายนี้ในการประชาสัมพันธ์เพจของคุณ
  3. ควรมีให้กรอกที่อยู่เพื่อติดต่อ,สมัครรับข้อมูล หรือให้ติดตาม  
  4. โซเชียลมีเดีย ต่างๆ ในยุคสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้ในการเข้าถึงข้อมูลของบรรดา Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น facebook,twitter หากว่าเว็บของเรามีสิ่งเหล่านี้ เราก็ควรแทรกมันลงไปในส่วนท้ายของกระดาษด้วยเพื่อสะดวกในการติดตามข่าวสาร

โดยสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้คือ

  • ส่วนท้ายควรจะสะท้อนถึงแนวคิดทั่วไปของการออกแบบ
  • การเชื่อมโยงควรจะแยกออกเป็นส่วน  ที่มีหัวข้อและวางไว้ในส่วนที่สะดวกต่อการใช้งานและที่ชัดเจน
  • เนื้อหาควรจะอ่านได้และใช้งานได้และโครงสร้างส่วนท้ายควรจะแสดงข้อมูลในทางที่ไม่ซ้ำกัน
  • ใช้ตัวพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับหัวเรื่องและแบบอักษรที่อ่านได้สำหรับเนื้อหา
  • รูปแบบที่ดีและการจัดวางที่ดูสะอาดตาล้วนมีความจำเป็นสำหรับการออกแบบส่วนท้ายใด